Các bài thi Writing

ĐỀ THI NGÀY 18/06/2022

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Bách 4 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 04/06/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 4 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 28/05/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 4 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 12/05/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 5 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 26/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 6 tháng trước

Đề thi IELTS 12/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 7 tháng trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 12/01/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 4 tháng trước

ĐỀ THI 09/01/2022 (Trung Quốc)

Đăng bởi Ngoc Bach 4 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 08/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 04/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/11/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 09/10/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 02/10/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 14/06/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 05/06/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 08/05/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 24/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 17/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 20/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 13/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI 04/03/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 04/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI 06/02/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 06/02/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI 23/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 6 tháng trước

ĐỀ THI 16/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 6 tháng trước

Đề thi Writing 16/01/2021

Đăng bởi Ngoc Bach 6 tháng trước

ĐỀ THI 09/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 6 tháng trước

Các bài vừa được thi