Các bài thi Writing

ĐỀ THI IELTS NGÀY 25/08/2022

Đăng bởi Dương Thu Trà hơn 1 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 06/08/2022

Đăng bởi Dương Thu Trà hơn 1 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 04/08/2022 ( Đề Trung Quốc )

Đăng bởi Dương Thu Trà hơn 1 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 29/07/2022

Đăng bởi Dương Thu Trà hơn 1 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 07/07/2022

Đăng bởi Dương Thu Trà hơn 1 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 18/06/2022

Đăng bởi Nguyễn Ngọc Bách gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 04/06/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 28/05/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 12/05/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 26/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

Đề thi IELTS 12/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS NGÀY 12/01/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI 09/01/2022 (Trung Quốc)

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 08/12/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 04/12/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 07/11/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 09/10/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 02/10/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 14/06/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 05/06/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 08/05/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 24/04/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 17/04/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 20/03/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 13/03/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 04/03/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI 04/03/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà khoảng 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 06/02/2021

Đăng bởi Phương Pu khoảng 2 năm trước

Các bài vừa được thi